website builder

Slovenský organizačný tím

Lenka pracuje v Staromestskej knižnici v Bratislave, kde má na starosti projekty na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti - najčastejšie pripravuje pre škôlkarov a školákov rôzne interaktívne čítania. Okrem toho sa kamaráti s Osmijankom, takmer desať rokov je členkou odbornej poroty celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. Momentálne je na materskej dovolenke, počas ktorej nezaháľa a aktívne sa zapája do rôznych knihovníckych odborných aktivít. Na svojej prvej Noci s Andersenom sa podieľala spolu s Mirkou už    v roku 2010. Lenka je členkou celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc.

Lenka Čechvalová 

Projektová manažérka

Mirka počas štúdia na Katedre knižničnej a informačnej vedy získala praktické znalosti v Bibiane a neskôr
v Mestskej knižnici v Bratislave na Úseku pre deti a mládež, kde si vyskúšala svoju prvú Noc s Andersenom.
Pri tvorbe programu si pospomínala na všetky hry a dobrodružstvá, ktoré zažila s deckami na skautingu. Momentálne pracuje v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave na pozícii krajskej a regionálnej metodičky v jednom  a doma sa aktuálne venuje trom malým čitateľkám. Mirka je členkou celoslovenského výboru Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. 

Miriam Danková 

Programová koordinátorka

Helena pracuje v Mestskej knižnici v Bratislave ako koordinátorka pre automatizáciu a elektronizáciu. Zároveň je od roku 2019 predsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, čo ju zamestnáva často viac, ako by chcela. Aktivít a podujatí, na ktorých sa zúčastňuje je neúrekom, ešte viac je administratívy, ktorá nikdy neubúda. Napriek tomu je väčšinou dobre naladená a rozdáva pokyny, ale aj pozitívnu energiu.

Helena Mlejová

Spolupráca s médiami a vydavateľmi

Jana pracuje v Národnej banke Slovenska ako vedúca oddelenia dokumentačného strediska / knižnice.         Od roku 2019 je predsedníčkou Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavský kraj. Občas pomáha pri organizácií podujatí, zháňaní kontaktov, riešení krízových situácií, s radosťou rozdáva úlohy aj iným členom (nielen) výboru bratislavskej krajskej pobočky a tak. 

Jana Jelínková 

Marketing a online médiá

Henrieta je podpredsedníčkou celoslovenského výboru Spolku Slovenských knihovníkov a knižníc. Pracuje v Slovenskej informatickej knižnici na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Má na starosti prácu s používateľmi, ale aj ďalšie činnosti spojené s akvizíciou a katalogizáciou.
Pre zamestnancov fakulty pomáha zabezpečovať podporu výskumu. Rada píše a vytvára rôzne tlačové výstupy.

Henrieta Gábrišová

Texty a podpora webu

Adam študuje na Gymnáziu Metodova v Bratislave a vo voľnom čase sa venuje hraniu hier a tvorbe webových stránok. Rád a ľahko sa učí jazyky, nielen cudzie, ale aj programovacie. Vie sa nadchnúť pre nové technológie, ale aj pomôcť bez nároku na odmenu - preto sa rozhodol pre slovenský tím Noci s Andersenom vytvoriť web.

Adam Gábriš

Administrátor webstránky

© Copyright 2020 Adam Gábriš